Mijn broer | gedicht

Mijn broer is 12 jaar jonger dan ik
Ik herinner mij het ogenblik
Dat hij werd geboren
Ik had de vingers in mijn oren
Om het steunen
En kreunen
Niet te hoeven horen
Toen klonk zijn krachtige stem
Even later zag ik hem

Zo pietepeuterig klein
Dit kereltje zou voor tijd
en eeuwigheid
mijn kleine broertje zijn

Mijn hart maakte onmiddellijk
En onverbiddelijk
Ruimte vrij
Voor dat broertje van mij

Hij was en bleef de Benjamin
Van ons gezin
Hij groeide groot
Van jongeman naar echtgenoot
En in dat kader
Werd hij vader
Maar al is hij sterk en stoer
Toch blijft hij mijn kleine broer

Nu heeft in zijn bestaan
De kanker intrede gedaan
Onderzoek, ziekenhuis, chemokuur
Hij staat met zijn rug tegen de muur

Graag wil ik hem dit alles besparen
Hem voor dit lijden bewaren
Ik kijk er naar en sta erbij
Die dappere broer van mij
Hij hoopt en hij gelooft
Fier en met opgeheven hoofd
Treedt hij zijn vijand tegemoet
Trots ben ik op zijn moed

Gebed
Ik smeek U, Heer
Steeds weer
Om de ziekte in de kiem te smoren
En dit gebed van velen te verhoren
Wil met hem zijn
Verlicht zijn pijn
Ik wil U dringend vragen
Als zijn kracht tekort schiet
Dat U mijn broer uw krachten biedt
En hem in uw armen zult dragen
Lieve Vader, tot besluit
Spreek alstublieft genezing over hem uit
Geef hem en zijn gezin nog vele jaren samen
Dat vraag ik U in Jezus naam, amen!

IMG_1329