Recensie | Schipperen

Betreft Zeldenrust-ten Harkel, Willie / Schipperen

Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd. Schipperen / Willie Zeldenrust-ten Harkel. – Eerste druk, Zwolle : Scholten UitgeverÐ, februari 2021. – 169 pagina’s ; 22 cm.

De auteur trouwde op jonge leeftijd met een schipper. Ze wist weinig van het schippersleven af en kwam in een geheel nieuwe wereld terecht, maar het lukt haar nooit echt om er helemaal in thuis te raken. Na twee jaar gingen zij en haar man voorgoed aan wal, maar in die twee jaar heeft ze van alles meegemaakt en daarover vertelt ze in veertien verhalen. Ieder verhaal gebruikt ze om een Bijbelse boodschap over te brengen. Zoals hoe ze de ligplaats van het schip niet meer wist terug te vinden na een middagje aan wal en we soms ook God kwijtraken. Deze kijkjes in het schippersleven zijn leuk om te lezen en vormen een aansprekende inleiding voor de overdenking met Bijbelse boodschap die daarop – na een pagina met een quote – volgt. De beschreven situaties in deze overdenkingen zijn vaak herkenbaar, waardoor je als lezer ook daadwerkelijk iets hebt aan de boodschap die de auteur meegeeft en die bemoedigend, inspirerend, troost biedt of een andere positieve uitwerking heeft. Er worden veel Bijbelteksten aangehaald. Heel geschikt voor een breed christelijk lezerspubliek. Van de auteur verscheen eerder ‘Hemelkinderen’*.

 

Interview Eemsdelta | Schipperen

Een leuke ervaring om bij de lokale omroep ‘de Eemsdelta’ een vraaggesprek te hebben over ‘Schipperen’, maar ook mijn andere twee boeken ‘Hemelkinderen en Uitdagende Outfit’ kwamen aan bod. De vragensteller had zijn huiswerk goed gedaan. Met betrekking tot mijn eerste boek ‘Uitdagende Outfit’ had hij zelfs de moeite genomen om het Bijbelgedeelte Efeziërs 6, wat de spil is van het boek, door te lezen. Met dank aan Jaap Nauta!

Zie Uitzending Gemist op 24 februari: Lunchpauze van 12.00 -13.00. Om 12.20 uur ben ik aan het woord.

Uitzending Gemist

Voorwoord Ludy Fabriek | Schipperen

Voorwoord

Het mooie van dit boek ‘Schipperen’ is dat het zoveel herkenbare verhalen bevat uit het dagelijks geloofsleven. Willie is er heel mooi in geslaagd om Bijbelse waarheden en lessen sprankelend te laten leven in allerlei situaties die zij in haar huwelijk en op hun schip heeft meegemaakt. De Bijbel bevat veel uitdrukkingen uit en verwijzingen naar het varen, die in elk van deze veertien hoofdstukjes op een eenvoudige maar rake wijze geïllustreerd worden. Je wordt als lezer meegenomen in de ontwikkeling van het leven van Willie als schippersvrouw, en wel op zo’n frisse manier, dat je jezelf daarin keer op keer herkent. Ik heb zelf in mijn jonge jaren diverse keren gezeild op een Valk en een BM’er, maar een groot binnenvaartschip is nog wel heel wat anders. Daarbij is temeer goede communicatie, stuurmanskunst en vertrouwen op elkaar van levensbelang. Het is mooi om te lezen hoe dat mag groeien door goede en ook slechte ervaringen heen, maar wel altijd in relaties die in ontwikkeling zijn: relatie met elkaar en met God. Ik hoop dat je als lezer principes uit dit boek gaat meenemen op jouw vaartocht door het leven.

Ludy Fabriek
Hoofd Onderwijs VBG Bethel Drachten
Voorganger

Interview Eva | Hemelkinderen

15 oktober 2020 in Liefde & relatie

Willie schreef veertig jaar na de stilgeboorte van haar zoon het ontroerende boek ‘Hemelkinderen’

door Janet ‘Ik ben bang dat je kindje dood is.’ Het zijn die acht woorden die ervoor zorgen dat de wereld van Willie Zeldenrust in 1978 vergaat. Een paar dagen later komt haar zoontje Johannes stilgeboren ter wereld. Ze mag hem niet zien, niet vasthouden. Nu, 40 jaar later, doet ze alsnog haar verhaal.

“Het was de een-na-laatste controle. Ik had er al acht maanden zwangerschap op zitten”, begint Willie. “De verloskundige vond me veel te dik. ‘Het zal wel een tweeling zijn’, zei ze.”

Maar uit de echo die volgt, blijkt dat Willie geen twee kinderen draagt. “Het was juist een klein kindje, omgeven door heel veel vruchtwater.” Omdat de gynaecoloog complicaties voorziet, laat hij haar opnemen en onderzoeken. “Die uitslagen waren allemaal negatief: de waardes klopten niet met wat het moest zijn. Toch waren mijn man en ik niet eens erg ongerust. We dachten: als we een kindje met beperkingen krijgen, is dat niet erg. Dat redden we wel samen. We hebben nooit echt doorgevraagd: wat betekent dit nou allemaal?

DOOD

Precies een week nadat de gynaecoloog haar laat opnemen, moet ze opnieuw een echo laten maken. ‘Heb je iets bijzonders gezien?’, vroeg hij na afloop. Hij had 4 à 5 series foto’s gemaakt, waarbij onze baby telkens in dezelfde houding lag. ‘Je kindje beweegt niet’, vervolgde hij. ‘Ik ben bang dat je kindje dood is.’ Toen ik dat hoorde, verging mijn wereld. Ik had nooit bedacht dat ons kindje dood zou zijn. Het was een heel grote schok.” Lees verder