Reacties op Het roer om!

  • Het boek Het roer om!, vond ik een lust om te lezen. Door dit boek leer ik een vrouw kennen, die net als ik, Jezus wil volgen. Ze geeft me een kijkje in haar leven. Ik houd van taal, van mooie spreuken en woordspelingen. Ondanks de ernst lees ik het met een glimlach. De eerlijkheid van Willie nodigt me uit bij mezelf te rade te gaan. Omdat ik vanaf het begin met de schrijfster meeleef, en haar momenten van wanhoop bijna letterlijk voel. Het maakt dat ik blijf doorlezen. Wat een troost, wat een bemoediging. Niet omdat Willie het zegt, maar omdat ze het heeft doorleefd, en dit zo weet te verwoorden dat het herkenbaar is. Willie, ik zie uit naar boek 5!
  • Wat mooi toch, ik vond je boek heel bijzonder. Was erdoor gezegend.
  • Ik vind dit je beste boek, althans spreekt mij enorm aan. Het raakt mijn hart het meest. Ook het wachten. Alles op Gods timing. Prachtig hoe je je herstel beschrijft. Bijzonder mooi en bemoedigend.

Wie niet horen wil…

Het is een heel aantal jaren geleden dat manlief het idee opperde eens een zeilboot te huren om samen een dagje te kunnen zeilen. Aangezien ik meestal direct te porren ben voor een gezamenlijke activiteit kreeg hij ook nu een enthousiaste reactie. Het duurde dan ook niet lang of er was een zeilboot geregeld en de dag brak aan dat wij samen zouden gaan zeilen. Al had ik als schippersvrouw een paar jaar ervaring op het water gehad, ik deed die dag de hardhandige ontdekking dat zeilen van een heel andere orde was. Hoewel ik van zeilen geen kaas had gegeten, wist de ex-schipper van de hoed en de rand ofwel van het roer tot de fok om wat meer in het zeiljargon te blijven. Het weer was wat onstuimig en de temperatuur ook niet al te hoog.

Lees verder

Recensie | Schipperen

Betreft Zeldenrust-ten Harkel, Willie / Schipperen

Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd. Schipperen / Willie Zeldenrust-ten Harkel. – Eerste druk, Zwolle : Scholten UitgeverÐ, februari 2021. – 169 pagina’s ; 22 cm.

De auteur trouwde op jonge leeftijd met een schipper. Ze wist weinig van het schippersleven af en kwam in een geheel nieuwe wereld terecht, maar het lukt haar nooit echt om er helemaal in thuis te raken. Na twee jaar gingen zij en haar man voorgoed aan wal, maar in die twee jaar heeft ze van alles meegemaakt en daarover vertelt ze in veertien verhalen. Ieder verhaal gebruikt ze om een Bijbelse boodschap over te brengen. Zoals hoe ze de ligplaats van het schip niet meer wist terug te vinden na een middagje aan wal en we soms ook God kwijtraken. Deze kijkjes in het schippersleven zijn leuk om te lezen en vormen een aansprekende inleiding voor de overdenking met Bijbelse boodschap die daarop – na een pagina met een quote – volgt. De beschreven situaties in deze overdenkingen zijn vaak herkenbaar, waardoor je als lezer ook daadwerkelijk iets hebt aan de boodschap die de auteur meegeeft en die bemoedigend, inspirerend, troost biedt of een andere positieve uitwerking heeft. Er worden veel Bijbelteksten aangehaald. Heel geschikt voor een breed christelijk lezerspubliek. Van de auteur verscheen eerder ‘Hemelkinderen’*.